header.png

Werkvoorbereider Elektrotechniek m/v

Voor een relatie, specialist in het ontwerpen, ontwikkelen, installeren en onderhouden van energie-efficiënte en milieuvriendelijke installaties, zoeken wij voor een uitbreidingsproject in de voedingsmiddelenindustrie in noordoost Groningen een:

Werkvoorbereider elektrotechniek m/v

Doel van de functie
De werkvoorbereider heeft een coördinerende rol binnen – en maakt actief deel uit van (samengestelde) projectteams (voor één project in noordoost Groningen). De functie omvat het systematisch uitwerken van organisatorische, commerciële, uitvoeringstechnische, administratieve en specifieke werkzaamheden ten behoeve van een te realiseren complex project.

Specifieke kenmerken functie
De werkvoorbereider:

 • fungeert als spil binnen het projectteam bij de realisatie van het project;
 • moet kunnen communiceren en samenwerken met verschillende functieniveaus binnen de onderneming;
 • vertoont in zijn functie-uitoefening de volgende kenmerken: initiatieven nemend,
 • zorgvuldigheid, alertheid, organisatietalent en tactiek;
 • werkt vaak onder tijdsdwang.

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. Medewerker is gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Typering van de activiteiten
Algemeen
De werkvoorbereider verricht zelfstandig en in overleg, werkzaamheden in het kader van werkvoorbereiding en de administratie technische begeleiding van projecten uit.

Werkzaamheden
De werkvoorbereider:

 • draagt eventueel bij aan de totstandkoming van offertes;
 • ontvangt opdrachtgegevens met toelichting, overlegt in opdracht eventueel met de opdrachtgever over detaillering en/of uitvoering;
 • ontvangt, controleert, registreert en archiveert projectdocumenten;
 • neemt deel aan werkvergaderingen betreffende het project en legt een en ander schriftelijk vast;
 • zorgt ervoor dat de leden van het projectteam op de hoogte zijn van de juiste informatie en documentatie met betrekking tot het project;
 • overlegt regelmatig met andere projectteamleden met betrekking tot het tekeningenpakket;
 • rapporteert regelmatig aan de projectleider met betrekking tot de projectbewaking;
 • woont op aangeven van de projectleider bouwvergaderingen bij;
 • stelt werkinstructies op, stelt werkpakketten samen voor de uitvoering en stelt diverse planningen op, zoals:
  - materiaal- / materieelplanning
  - montageplanningen
  - detailplanningen
  - bouwplaatsindeling;
 • treft voorzieningen zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, eventueel aan de hand van risico analyses en vraagt werkvergunningen aan;
 • bestelt materialen, gereedschappen en materieel en roept deze tijdig af;
 • begeleidt de technisch-administratieve voortgang van een project;
 • assisteert bij het oplossen van technische problemen en overlegt over wijzigingen met de projectleider of de chef monteur;
 • verwerkt technische-, prijstechnische en administratieve wijzigingen;
 • stelt de project- en de uitvoeringsmap samen volgens norm;
 • is op de hoogte van de inhoud van het bestek (en bijbehorende tekeningen en gegevens) en van de totale projectomvang;
 • is op de hoogte van eventuele problemen met leveringstijden en de eventuele consequenties ervan;
 • laat zich ten aanzien van details informeren door de projectleider en de voorleiden/uitvoerders;
 • wordt ingeschakeld bij het opnemen van nieuw werk;
 • adviseert bij de uitbesteding van werkzaamheden;
 • verzorgt kick-off meetings m.b.t. uitbesteed werk;
 • geeft op aanwijzing van de projectleider tijdig informatie aan de afdeling administratie voor facturering;
 • verzorgt de keuringen van gereedschappen in overleg met de beheerder van gereedschappen en de eerstverantwoordelijke op het project;
 • ondersteunt de calculator, dan wel maakt in overleg met projectleider voorcalculaties /offertes / meer- en minderwerk begrotingen;
 • begeleidt minder ervaren collega's.

Kennisniveau
Werk- en denkniveau op middelbaar niveau 4 of hoger technisch onderwijs niveau, richting elektrotechniek of werktuigbouwkunde (verkregen door opleiding en/of ervaring), aangevuld met vakgerichte kennis/cursussen.

Kennis is vereist van

 • de Engelse (en eventueel de Duitse) taal in woord en geschrift;
 • veiligheidsregels en -eisen:
 • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL);
 • Ontwikkelingen op het vakgebied;
 • plannings- en voortgangsbepalingstechnieken;
 • werkinstructies, procedures, handboeken etc.;
 • regels, voorschriften, richtlijnen, normen en wettelijke bepalingen.

Bevoegdheden

 • neemt (bij afwezigheid van de projectleider) samen met de of chefmonteur, in overleg met het afdelingshoofd, beslissingen over de voortgang van het werk die het werk nadelig zouden kunnen beïnvloeden;
 • heeft tot op bepaalde hoogte inkoopbevoegdheid.

VGM taken en verantwoordelijkheden

 • woont toolboxmeetings en instructies projectveiligheid bij;
 • signaleert gevaarlijke situaties en coördineert te nemen acties;
 • ziet toe op een ordelijke werkomgeving;
 • draagt zorg voor de naleving van voorschriften op het gebied van kwaliteit (managementsysteem), arbeidsomstandigheden en milieu;
 • is op de hoogte van kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van het project in de ruimste zin van het woord.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris en pensioen voor deze functie worden vastgesteld volgens de cao van de inlener
 • De inschaling hangt af van de leeftijd en ervaring

De instroomprocedure
Syntec werft en selecteert kandidaten. Geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op ons kantoor. Als het gesprek goed verloopt dan zullen er één of meerdere gesprekken plaatsvinden met de opdrachtgever waarna de instroom op uitzend- of detacheringsbasis plaatsvinden voor de duur van 5 tot 6 maanden.

Solliciteren
Wilt u in aanmerking komen voor deze vacature? Reageer dan direct en stuur uw CV en motivatie per mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Heeft u nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met Martijn van Kesteren via 050 520 0990

 
Banner